Postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup i dostawa żywności”

Postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup i dostawa żywności” termin złożenia ofert: 28.07.2020 r. godz. 09:00 termin złożenia ofert: 30.07.2020 r. godz. 12:00 załączniki: 1. Ogłoszenie o zamówieniu- https___bzp.uzp.gov.pl_ZP400PodgladOpublikowanego  4. SIWZ – ZP-1_PS4_2020 5. zał. nr 1 Formularz …