Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności Przedszkole Samorządowe nr 4 w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma …

UWAGA !!!

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2021/2022 W związku z koniecznością zminimalizowania zagrożenia epidemiologicznego pobranie oraz złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie do Przedszkola Samorządowego Nr 4 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów prosimy pobierać i dostarczać w terminie …