Bezpieczne wakacje

Nasze przedszkole dołączyło do akcji BEZPIECZNE WAKACJE, w której uczestniczy już ponad 1000 placówek w całej Polsce.
Celem akcji jest promowanie bezpiecznych form spędzania wolnego czasu.

Wdrażanie dzieci do dbania o bezpieczeństwo własne i innych to jedno
z ważniejszych zagadnień podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Dodatkowe informacje  www.bezpiecznewakacje.pl