Dokumenty w formacie PDF:

STATUT PS 4 2021 – ujednolicony [PDF]

Regulamin pobytu dziecka

Procedura-organizacji-pomocy-psychologiczno – pedagogicznej

Procedura-przyjmowania-skarg-i-wniosków

PROGRAM-WYCHOWAWCZY

Regulamin organizowania wycieczek przedszkolnych

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 2018-2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z: „Poradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim”