DRODZY RODZICE

DRODZY RODZICE

Od 25 maja 2020 r. nasze przedszkole będzie otwarte w godzinach: 7:00 do 16:00

Funkcjonować będziemy w warunkach reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi MEN i GIS.

Proszę wszystkich o zapoznanie się z dokumentami (procedury, deklaracja i oświadczenie) zamieszczonymi poniżej.

Pragnę zwrócić uwagę, że organizacja placówki będzie różnić się od stanu przed okresem pandemii.

Informuję, że dzieci będą przebywały w grupach mieszanych, 12 lub 10 – osobowych (w zależności od powierzchni sali, stosując przelicznik:

1 osoba na 4m2 .

Zawiadamiam, że w zakresie opieki nie obowiązuje dotychczasowy podział na grupy, dzieci mogą być przydzielone do innej grupy i innych nauczycieli. Przydział dzieci do grup będzie dokonywany do określonego limitu miejsc, według kolejności przyjścia do placówki. Począwszy od pierwszego dnia utworzone w ten sposób grupy będą stałe i nie ma możliwości jej zmiany w trakcie uczęszczania dziecka do placówki. Rodzeństwa nie będą rozdzielane i zostaną przydzielone do jednej grupy.

W związku z tym, że funkcjonujemy w 2 budynkach, w przypadku wyczerpania limitu miejsc w budynku szkoły przy ul. Sokólskiej 1 dzieci dotychczas tam uczęszczające będą kierowane do przedszkola mieszczącego się przy ul. Sokólskiej 2.

Dziecku, które nie będzie mogło być przyjęte ponad limit posiadanych miejsc przez przedszkole (rozumiemy tutaj 2 budynki) organ prowadzący wskaże miejsce opieki w innym przedszkolu.

Rodzice dzieci, którzy złożą deklarację i oświadczenie zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem o możliwości przyprowadzenia dziecka do przedszkola. Dokumenty można wrzucić do pojemnika w holu przedszkola bądź przesłać elektronicznie na adres ps4@um.bialystok.pl– w tym wypadku należy dostarczyć wersję papierową pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu, w terminie do   20 maja 2020 r. do godz. 15:00. Przyjęć będziemy dokonywać na podstawie kryteriów określonych przez Prezydenta Miasta Białegostoku. Zgłoszenia dzieci w tej formie dotyczą tylko i wyłącznie obecnej sytuacji, w okresie trwania pandemii i nie mają zastosowania do prowadzonej w tym roku szkolnym i wcześniej rekrutacji do przedszkola.

Proszę o bieżące śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej.

Procedura bezpieczeństwa w przedszkolach

oświadczenie o zatrudnieniu i wykonywaniu pracy w formie stacjonarnej

kryteria kwalifikacji dzieci

deklaracja uczestnictwa dziecka

Procedura na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia

 

                                                                                                                                                                                      Z wyrazami szacunku

                                                                                                                                                                                        Jolanta Kalinowska

                                                                                                                                                                                                  dyrektor

                                                                                                                                                                             Przedszkola Samorządowego Nr 4

                                                                                                                                                                                            w Białymstoku