Forum Klanzy

marca 18, 2015

13.03.2015 r. nasza placówka brała udział w „Forum Pedagogiki Zabawy 2015” pod hasłem: „Filozofia Metody KLANZY”, która odbyło się w Szkole Podstawowej Nr 12 w Białymstoku. Prezentację naszego przedszkola pt. „Twórcze przedszkolaki” przedstawiła pani wicedyrektor Agata Grażyna Sokólska. Tuż po niej swoje umiejętności pokazały dzieci uczęszczające na koło teatralne „Maska”. Zatańczyły trzy choreografie tematycznie związane z wiosną w oparciu
o metody KLANZY.

  • 13.03.2015 r. nasza placówka brała udział w „Forum Pedagogiki Zabawy 2015” pod hasłem: „Filozofia Metody KLANZY”, która odbyło się w Szkole Podstawowej Nr 12 w Białymstoku. Prezentację naszego przedszkola pt. „Twórcze przedszkolaki” przedstawiła pani wicedyrektor Agata Grażyna Sokólska. Tuż po niej swoje umiejętności pokazały dzieci uczęszczające na koło teatralne „Maska”. Zatańczyły trzy choreografie tematycznie związane z wiosną w oparciu
    o metody KLANZY.

Wyniki Wojewódzkiego Konkursu LiterackiegoAkademia wyobraźni