POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO pn.: „ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH”

POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
pn.: „ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH”
sygn.: ZP-11/PS4/18
termin złożenia ofert: 18.07.2018 r. godz.: 12:29
Załączniki:

 

Link:

ZMIANA SIWZ- – załącznik: