Postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych”

Postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych”
termin złożenia ofert: 16.12.2019 r. godz. 08:55
załączniki:

4. SIWZ – ZP-75_PS4_UE_19 (1)

5. Formularz ofertowy – ZP-75_PS4_UE_19

5a. załącznik ilościowy PS4 – ZP-75_PS4_UE_19

5b. załącznik ilościowy PS64 – ZP-75_PS4_UE_19

5c. załącznik ilościowy PS68 – ZP-75_PS4_UE_19

6. Oświadczenie – ZP-75_PS4_UE_19

7. Istotne postanowienia umowy – ZP-75_PS4_UE_19

8. Oświadczenie o wycofaniu oferty – ZP-75_PS4_UE_19

9. RODO – ZP-75_PS4_UE_19

10. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZP-75_PS4_19

12. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – ZP-75_PS4_UE_19