Postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup i dostawa żywności”

Postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Zakup i dostawa żywności”

termin złożenia ofert: 28.07.2020 r. godz. 09:00
termin złożenia ofert: 30.07.2020 r. godz. 12:00

załączniki: