„Postępowanie przetargowe – ŻYWNOŚĆ”

Postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Zakup i dostawa żywności

termin złożenia ofert: 15.11.2019 r. godz. 08:25

załączniki:

4. SIWZ – ZP-72_PS4

załączniki

9. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZP-72_PS4_19

ZMIANA terminu złożenia ofert: 22.11.2019 r. godz. 08:05

10. ZMIANY SIWZ – ZP-72_PS4_19

11. II ZMIANA SIWZ – ZP-72_PS4_19

11a. ZMIENIONY Formularz ofertowy – ZP-72_PS4_19

11b. – ZMIENIONY Formularz cenowy – ZP-72_PS4_19

11c. załącznik nr 5 – RODO – ZP-72_PS4_UE_19

zmiana terminu złożenia ofert: 25.11.2019 godz. 10:25

12. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA – ZP-72_PS4_19

zmiana terminu złożenia ofert: 27.11.2019 godz. 14:00

13. II OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA – ZP-72_PS4_19

17. Publ. zawiadomienie o wyborze ofert – ZP-72_PS4_19

15. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – ZP-72_PS4_19