PRZEDSZKOLAKI ODKRYWAJĄ ŚWIAT

logotypy wydruk w kolorze

Rekrutacja na bezpłatne zajęcia

realizowane w ramach projektu „Przedszkolaki odkrywają świat”, nr RPPD.03.01.01-20-0202/16

Informujemy, że w terminie od 10 września 2018 r. do 14 września 2018 r.

prowadzona będzie rekrutacja na koła zainteresowań:

  •  Mały konstruktor – zajęcia rozwijające umiejętności manualno – techniczne (zapisy: 3-latki),

  • Przedszkolni naukowcy – zajęcia rozwijające zainteresowania badawcze i otaczającym światem (zapisy: 4-latki),

  • Komputerowy świat Przedszkolaka – zajęcia informatyczne (zapisy: 5-latki),

  • W królestwie szachów – nauka gry w szachy (zapisy: 6-latki).

 

 

Dodatkowo dla dzieci rozpoczynających naukę w Przedszkolu w roku szkolnym 2018/2019
prowadzona będzie rekrutacja na zajęcia:

  • Easy English! – zajęcia z języka angielskiego,

  • Matematyka na co dzień – zajęcia matematyczne,

  • Spotkania z nauką – warsztaty, pokazy laboratoryjne, zabawy badawcze,

  • Wycieczki i zajęcia organizowane poza przedszkolem.

 

Uzupełnione formularze należy składać w Sekretariacie lub bezpośrednio do nauczycielek prowadzących grupę.

Dokumanty do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy na koła zainteresowań ( dzieci kontynuujące udział w projekcie)  formularz zgłoszeniowy_koła zainteresowań

2. Formularz zgłoszeniowy do projektu (dzieci rozpoczynające naukę w Przedszkolu) formularz_dzieci rozpoczynające naukę

regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa

Postępowanie dotyczące realizacji usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia warsztatów dla kadry pedagogicznej oraz rodziców/opiekunów prawnych –

18 październik 2018

Załączniki (2)

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dot. realizacji zajęć tanecznych (taniec towarzyski i nowoczesny) – 10.12.2018

Załączniki

Zapytanie ofertowe – zajęcia taneczne