Przedszkolaki odkrywają świat – przetarg

Postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Realizacja zajęć dodatkowych skierowanych do kadry pedagogicznej oraz dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do Przedszkola Samorządowego nr 4 w Białymstoku, Przedszkola Samorządowego nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku i Przedszkola Samorządowego nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku

termin złożenia ofert: 04.11.2019 r. godz. 08:29

załączniki:

4. SIWZ – ZP-71_PS4_UE_19

4a. Formularz ofertowy – ZP-71_PS4_UE_19

4b. Oświadczenie – ZP-71_PS4_UE_19 (1)

4c. Istotne postanowienia umowy – ZP-71_PS4_UE_19

4d. Oświadczenie o wycofaniu oferty – ZP-71_PS4_UE_19 (1)

4e. RODO – ZP-71_PS4_UE_19

link: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4ce7b488-f946-4771-8dec-ad1457d0ea54

Zmiana terminu otwarcia ofert: 06.11.2019 r. godz. 12:15

6. ZMIANA SIWZ – ZP-71_PS4_UE_19

7. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA – ZP-71_PS4_UE_19

Zmiana terminu otwarcia ofert: 08.11.2019 r. godz. 08:30

8. II ZMIANA SIWZ – ZP-71_PS4_UE_19

9. II OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA – ZP-71_PS4_UE_19

10. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – ZP-71_PS4_UE_19

11. Zawiadomienie o wyborze ofert – ZP-71_PS4_UE_19