PRZETARG NIEOGRANICZONY „Remont podłogi w korytarzu i szatni Przedszkola Samorządowego nr 4 w Białymstoku”

PRZETARG NIEOGRANICZONY
„Remont podłogi w korytarzu i szatni Przedszkola Samorządowego nr 4 w Białymstoku”
termin złożenia ofert:
12.07.2019 do godz. 08:29
sygn.: ZP-57/PS4/19 
załączniki:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/867f15d2-060a-4436-a7b6-45ea31a36f72