PRZETARG NIEOGRANICZONY „Remont podłogi w korytarzu i szatni Przedszkola Samorządowego nr 4 w Białymstoku”

PRZETARG NIEOGRANICZONY
„Remont podłogi w korytarzu i szatni Przedszkola Samorządowego nr 4 w Białymstoku”
termin złożenia ofert:
28.06.2019 do godz. 08:29
sygn.: ZP-56/PS4/19 
załączniki:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/8eb47f9f-0e50-4b35-89c8-65f98ae6f103