REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego Nr 4 są wywieszone w przedsionku budynku przy ul. Sokólskiej 2.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do placówki są zobowiązani do podpisania oświadczenia woli do dnia 28.06.2021 r. do godziny 15.00. Oświadczenia w wersji papierowej są dostępne w sekretariacie przedszkola.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

W związku z koniecznością zminimalizowania zagrożenia epidemiologicznego pobranie oraz złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie do Przedszkola Samorządowego Nr 4 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów prosimy pobierać i dostarczać w terminie od 24.02.2021r. do 5.03.2021r. (DO GODZ.15:00)

  • Wszelkie informacje dot. rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 można uzyskać na stronie internetowej www.bialystok.pl zakładka DLA MIESZKAŃCÓW, zakładka EDUKACJA, zakładka nabór do przedszkoli.
  • Wnioski o przyjęcie do przedszkola należy dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.
  • Wniosek rodzice dziecka mogą złożyć:

-w formie elektronicznej na stronie: www.bialystok.formico.pl

(proszę pamiętać o wydrukowaniu i podpisaniu oraz dostarczeniu go do przedszkola pierwszego wyboru wraz ze wszystkimi oświadczeniami i dokumentami)

– w wersji papierowej wypełniony ręcznie(komplet dokumentów- czyste druki można pobrać w budynku przedszkola)

– istnieje możliwość potwierdzenia wniosku w systemie podpisem elektronicznym(profilem zaufanym). Wówczas nie ma potrzeby składania go w wersji papierowej.

  • Na ewentualne pytania odpowiedzą Państwu pracownicy przedszkola telefonicznie 85 652 70 97 w godz. od 8.00 do 15.00.

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2021/2022 [PDF]

Zarządzenie_ws._określenia_terminów_postępowania_rekrutacyjnego_do_ps.pdf

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy o wynikach rekrutacji do Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Białymstoku na rok szkolny 2020/2021

Poniżej zamieszczamy listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do naszej placówki na rok szkolny 2020/2021

Lista

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy o kolejnych etapach postępowania w ramach rekrutacji do Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Białymstoku na rok szkolny 2020/2021

  • 22 kwietnia 2020 r. (środa) do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych, kandydatów niezakwalifikowanych i listy kandydatów zakwalifikowanych do innego przedszkola.

W związku z panującym obecnie zagrożeniem epidemicznym wywołanym koronawirusem listy kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych i kandydatów zakwalifikowanych do innego przedszkola będą umieszczone:

– w przedsionku przedszkola oraz

– na stronie internetowej przedszkola (http://ps4.bialystok.pl)

  • informujemy o innych możliwościach sprawdzenia wyników rekrutacji:

– jeśli wniosek został wypełniony elektronicznie – poprzez zalogowanie do systemu,

  • do 28 kwietnia 2020 r. (wtorek) do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica lub opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia. OŚWIADCZENIE – DO POBRANIA w załączniku poniżej . Potwierdzenie woli można:

– wysłać w postaci skanu podpisanego oświadczenia na e-mail przedszkola (ps4@um.bialystok.pl),

– złożyć w przedsionku przedszkola wydrukowane potwierdzenie woli w zamkniętej kopercie (wrzucić do urny),

– pobrać druk oświadczenia woli w wersji papierowej z przedszkola i po wypełnieniu wrzucić w kopercie do urny znajdującej się w przedsionku.

Niepodpisanie ww. oświadczenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w danym przedszkolu i będzie skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych.

4 maja 2020 r. (poniedziałek) do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

W przypadku przedłużenia czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną umieszczone także na stronie internetowej przedszkola oraz w siedzibie placówki.

Poniżej zamieszczamy:

Listy kandydatów zakwalifikowanych, kandydatów niezakwalifikowanych i listy kandydatów zakwalifikowanych do innego przedszkola.

Potwierdzenie woli

listy

oświadczenie woli

ZAPRASZAMY PRZYSZŁE PRZEDSZKOLAKI NA DNI OTWARTE

Proponujemy:

27 luty 2019, w godz. 15:30 – 16:30

„Wesoły pociąg” zabawy integracyjne.

„Baw się razem z nami” zabawy integracyjne

28 luty 2019, godz. 15.30 – 16.30

„Z nami zawsze jest wesoło” – zabawy integracyjne.

Bajkowy świat” – zabawy muzyczno – plastyczne.

Gwarantujemy dobrą zabawę!

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji są dostępne na stronie www.bialystok.pl w zakładce Dla mieszkańców /Edukacja/Rekrutacja.