Rekrutacja

 • Szanowni Państwo!

  Uprzejmie informujemy o wynikach rekrutacji do Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Białymstoku na rok szkolny 2020/2021

   

  Poniżej zamieszczamy listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do naszej placówki na rok szkolny 2020/2021

  Lista

   

  Szanowni Państwo!

  Uprzejmie informujemy o kolejnych etapach postępowania w ramach rekrutacji do Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Białymstoku na rok szkolny 2020/2021

  • 22 kwietnia 2020 r. (środa) do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych, kandydatów niezakwalifikowanych i listy kandydatów zakwalifikowanych do innego przedszkola.

  W związku z panującym obecnie zagrożeniem epidemicznym wywołanym koronawirusem listy kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych i kandydatów zakwalifikowanych do innego przedszkola będą umieszczone:

  w przedsionku przedszkola oraz

  na stronie internetowej przedszkola (http://ps4.bialystok.pl)

  • informujemy o innych możliwościach sprawdzenia wyników rekrutacji:

  jeśli wniosek został wypełniony elektronicznie – poprzez zalogowanie do systemu,

  • do 28 kwietnia 2020 r. (wtorek) do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica lub opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia. OŚWIADCZENIE – DO POBRANIA w załączniku poniżej . Potwierdzenie woli można:

  wysłać w postaci skanu podpisanego oświadczenia na e-mail przedszkola (ps4@um.bialystok.pl),

  złożyć w przedsionku przedszkola wydrukowane potwierdzenie woli w zamkniętej kopercie (wrzucić do urny),

  pobrać druk oświadczenia woli w wersji papierowej z przedszkola i po wypełnieniu wrzucić w kopercie do urny znajdującej się w przedsionku.

   Niepodpisanie ww. oświadczenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w danym przedszkolu i będzie skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych.

  4 maja 2020 r. (poniedziałek) do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

  W przypadku przedłużenia czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną umieszczone także na stronie internetowej przedszkola oraz w siedzibie placówki.

  Poniżej zamieszczamy:

  Listy kandydatów zakwalifikowanych, kandydatów niezakwalifikowanych i listy kandydatów zakwalifikowanych do innego przedszkola.

  Potwierdzenie woli

  listy

  oświadczenie woli

   

  ZAPRASZAMY PRZYSZŁE PRZEDSZKOLAKI

  NA DNI OTWARTE

  Proponujemy:

  27 luty 2019, w godz. 15:30 – 16:30

  „Wesoły pociąg” zabawy integracyjne.

  „Baw się razem z nami” zabawy integracyjne

  28 luty 2019, godz. 15.30 – 16.30

  „Z nami zawsze jest wesoło” – zabawy integracyjne.

  Bajkowy świat” – zabawy muzyczno – plastyczne.

  Gwarantujemy dobrą zabawę!

   

   

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji są dostępne na stronie www.bialystok.pl w zakładce Dla mieszkańców /Edukacja/Rekrutacja.