SPOTKANIE ADAPTACYJNE

Spotkania adaptacyjne dzieci 3 – letnich przyjętych do przedszkola i oddziałów w szkole odbędą się w budynku przedszkola przy ul. Sokólskiej 2 w terminach:

* 30.08.2017 r. o godz. 15.30

* 31.08.2017 r. o godz. 15.30