UWAGA !!!

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

W związku z koniecznością zminimalizowania zagrożenia epidemiologicznego

pobranie oraz złożenie

kompletnego wniosku o przyjęcie do Przedszkola Samorządowego Nr 4

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów prosimy

pobierać i dostarczać

w terminie od 24.02.2021r. do 5.03.2021r. (DO GODZ.15:00)

  • Wszelkie informacje dot. rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 można uzyskać na stronie internetowej www.bialystok.pl zakładka DLA MIESZKAŃCÓW, zakładka EDUKACJA, zakładka nabór do przedszkoli.

  • Wnioski o przyjęcie do przedszkola należy dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.

  • Wniosek rodzice dziecka mogą złożyć:

-w formie elektronicznej na stronie: www.bialystok.formico.pl

(proszę pamiętać o wydrukowaniu i podpisaniu oraz dostarczeniu go do przedszkola pierwszego wyboru wraz ze wszystkimi oświadczeniami i dokumentami)

– w wersji papierowej wypełniony ręcznie(komplet dokumentów- czyste druki można pobrać w budynku przedszkola)

– istnieje możliwość potwierdzenia wniosku w systemie podpisem elektronicznym(profilem zaufanym). Wówczas nie ma potrzeby składania go w wersji papierowej.

  • Na ewentualne pytania odpowiedzą Państwu pracownicy przedszkola telefonicznie 85 652 70 97 w godz. od 8.00 do 15.00.