Ważne! Funkcjonowanie przedszkola w sierpniu 2020r.

czerwca 23, 2020

SZANOWNI PAŃSTWO!

 

W bieżącym roku szkolnym przedszkole ma przerwę wakacyjną w miesiącu lipcu, natomiast dyżur pełni   w sierpniu 2020 r.

W związku z zaplanowaniem odpowiedniej organizacji placówki zgodnie
z Procedurą bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązującą na terenie przedszkoli samorządowych Miasta Białegostoku oraz nowymi wytycznymi przeciwepidemicznym GIS z dnia 4 czerwca 2020 r. prosimy o składanie deklaracji uczęszczania dziecka do przedszkola na czas dyżuru wakacyjnego – SIERPIEŃ 2020- w następujących terminach:

 

OD 22 LIPCA 2020r. DO 29 LIPCA 2020r. DO GODZINY 15.00.

Składanie deklaracji dotyczy dzieci teraz uczęszczających, jak też nieuczęszczających obecnie.

 

Dokumenty można dostarczyć do przedszkola bądź przesłać elektronicznie na adres ps4@um.bialystok.pl– w tym wypadku należy dostarczyć wersję papierową pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu.

O akceptacji złożonej deklaracji zostaną Państwo poinformowani telefonicznie

lub drogą mailową.

Wszystkie grupy w tym czasie będą funkcjonowały w budynku przy ulicy Sokólskiej 2.

 

Proszę o sprawdzanie na bieżąco informacji na stronie internetowej.

 

                                                                                                                                                                                     Z wyrazami szacunku 

                                                                                                                    Jolanta Kalinowska

                                                                                                                   dyrektor

                                                                                                                                                                                 Przedszkola Samorządowego Nr 4

                                                                                                                                                                                                 w Białymstoku

Załączniki:

Procedura bezpieczeństwa w przedszkolach-aktualizacja

Procedura na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia

oświadczenie o zatrudnieniu i wykonywaniu pracy w formie stacjonarnej

deklaracja uczestnictwa dziecka

upoważnienie do odbioru dziecka

 

DRODZY RODZICE!!!Podręczniki na rok szkolny 2020/21