Dbamy o rozwój dzieci

W naszym przedszkolu chcemy dać dzieciom szansę poznania i wyrażania siebie, okazję do twórczego działania oraz rozwijania swoich możliwości. W styczniu 2014 roku uzyskaliśmy certyfikat „Szkoły Odkrywców Talentów” i należymy do grupy przedszkoli naszego miasta realizujących program Zabaw Fundamentalnych. Zapewniamy dzieciom ciekawie zorganizowane zajęcia prowadzone w ramach bezpłatnej oferty przedszkola w postaci kół zainteresowań w oparciu o programy stworzone przez nasze nauczycielki.

Dzieci wykazujące trudności w przyswajaniu umiejętności są objęte indywidualną pracą wyrównawczą pod kierunkiem nauczycieli – terapeutów – pracowników naszego przedszkola oraz mają możliwość uczestnictwa w zajęciach socjoterapeutycznych.

Na terenie naszej placówki prowadzona jest również terapia logopedyczna. Wszystkie dzieci mają możliwość uczęszczania na zajęcia z religii katolickiej i prawosławnej. Wszystkie dzieci uczęszczają na bezpłatne zajęcia z rytmiki, a starsze przedszkolaki na zajęcia z języka angielskiego i gimnastyki korekcyjnej.

Dzięki uczestnictwu w projekcie unijnym USUS EST OPTIMUS MAGISTER- PRAKTYKA NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM przedszkolakom z grup starszych stworzono warunki do pracy z komputerem oraz tablicą interaktywną.
Preferujemy ideę podmiotowości w pracy z dziećmi. Zapewniamy atmosferę przyjazną dzieciom, klimat zaufania i bezpieczeństwa.

Harmonogramy zajęć dodatkowych:

Dodaj komentarz