ZMIANA REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „PRZEDSZKOLAKI ODKRYWAJĄ ŚWIAT”

ZMIANA

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

PRZEDSZKOLAKI ODKRYWAJĄ ŚWIAT”

NR RPPD.03.01.01-20-0202/16

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 27 lutego br. dokonaliśmy zmiany w “Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” w ramach projektu “Przedszkolaki odkrywają świat”.

W regulaminie uszczegółowiono zasady uczestnictwa rodzica/opiekuna prawnego dziecka w projekcie. W §3 Procedury rekrutacji pkt. 8 dodano zapis: Rodzic/opiekun prawny dziecka będzie miał możliwość uczestnictwa tylko w jednym rodzaju warsztatów oferowanych w ramach projektu.

Zmieniony Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Przedszkola, w zakładce Projekt: Przedszkolaki odkrywają świat.