UWAGA! REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego Nr 4 są wywieszone w przedsionku budynku przy ul. Sokólskiej 2. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do placówki są zobowiązani do podpisania oświadczenia woli do dnia 28.06.2021 r. do godziny 15.00. Oświadczenia w wersji …