WAŻNE !!!

 

Dyrektor informuje, iż „Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w Przedszkolu Samorządowym Nr 4

  w Białymstoku na rok szkolny 2018/2019 należy złoży  w terminie

do dnia 22.02.2018 r.