CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

Nasze przedszkole jak co roku realizowało projekt edukacyjny CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS. Program ma na celu  kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi. Przedszkolaki poznały maskotkę Dinusia – który towarzyszył im podczas zajęć. Nauczyły się piosenki o Dinusiu. Oglądały ciekawe prezentacje multimedialne na temat źródeł dymu. Wykonywały ciekawe prace plastyczne. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich zajęciach. Przedszkolaki podczas trwania zajęć usystematyzowały swoją wiedzę na temat szkodliwości palenia papierosów i wiedzą w jaki sposób zachować się, gdy w ich obecności ktoś zapali papierosa oraz gdy narażonym jest się na wdychanie dymu z papierosa. Swoją wiedzę zaprezentowały podczas turnieju wiedzy o zdrowiu.