Czyste powietrze wokół nas

Już po raz kolejny nasze przedszkolaki realizowały program edukacji antytytoniowej Czyste powietrze wokół nas. W tym roku do programu przystąpiły trzy grupy dzieci 5 i 6- letnich. Razem
z sympatyczną maskotką programu – Dinkiem dzieci uczyły się o szkodliwości dymu, w tym dymu papierosowego oraz jak się zachować w sytuacjach, gdy inni palą papierosy.
W ramach realizowanych treści, oprócz zajeść edukacyjnych odbył się też przemarsz antynikotynowy oraz spotkania ze stomatologiem i  sportowcem, którzy przypomnieli o konieczności dbania
o zdrowie.