Grant

SZANOWNI PAŃSTWO

Nasze Przedszkole otrzymało dofinansowanie od Prezydenta Miasta Białegostoku na realizację grantu pt:
„AKTYWNI RODZICE – AKTYWNE DZIECI – zajęcia edukacyjno – rozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców
”.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu wpisują się w Strategię Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 Plus
Zajęcia edukacyjno – rozwojowe oraz profilaktyczno – wychowawcze dla uczniów, nauczycieli i ich rodzin”.

Nasz projekt „AKTYWNI RODZICE – AKTYWNE DZIECI“ realizowany będzie w formie cyklicznych warsztatów prowadzonych metodami aktywnymi. Skierowany jest do wszystkich grup wiekowych.

Raz w miesiącu począwszy od stycznia 2015 r. do czerwca 2015 r. odbywać się będą spotkania w godzinach popołudniowych
z udziałem: rodziców; rodzin – rodziców i ich dzieci oraz nauczycieli.

Proponowane działania mają na celu:

 • dostarczenie wiedzy nt wykorzystania potencjału swojego dziecka w oparciu o Teorię Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera;
 • poznanie indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka warunkujących przyszły jego sukces (wykorzystanie mocnych stron dziecka i akceptowania jego ograniczeń);
 • podejmowanie wspólnych działań i aktywnego spędzania czasu z dzieckiem;
 • wypracowanie nowych narzędzi, metod i form pracy.

Dzięki realizacji zaplanowanych działań rodzice będą mogli wypracować własne pomysły wspierania rozwoju swojego dziecka uwzględniając różne typy inteligencji (interpersonalna, intrapersonalna, przyrodnicza, logiczno – matematyczna, werbalna, muzyczna, przestrzenna, ruchowa). Uczestnicy nabędą nowe umiejętności porozumiewania się i nauczą spędzać czas w sposób twórczy.

Harmonogram działań w ramach projektu:

 • „Rozwój inteligencji wielorakich wg. teorii H. Gardnera” wykład i warsztaty dla rodziców (styczeń 2015 r.);
 • „W każdym wieku można się bawić” – warsztaty wg Metody KLANZY (luty 2015r.);
 • „Matematyka górą” – warsztaty dla dzieci i rodziców (luty 2015r.);
 • „Wielkanocne fantazje” – warsztaty plastyczne dla dzieci rodziców (marzec 2015r.);
 • „Podwieczorek po angielsku” – warsztaty dla rodziców i dzieci w języku angielskim (kwiecień 2015r.);
 • „Odkrywam, przeżywam, eksperymentuję” – zabawy badawczo–przyrodnicze dla dzieci i rodziców (maj 2015r.);
 • „Aktywne spędzanie czasu też uczy” – wycieczka do Majątku Howieny całej społeczności przedszkolnej (czerwiec 2015 r.);
 • „Jak wspierać dzieci w rozwijaniu ich potencjału” – panel dyskusyjny – rodzice, psycholog (czerwiec 2015 r.)

Zapraszamy do udziału. Liczymy na Państwa obecność w planowanych przedsięwzięciach. J

Realizatorki programu[pb_builder]