Jarzynowa Ciuciubabka

Rozstrzygnięcie konkursu rodzinnego ,,Jarzynowa Ciuciubabka”- 20.10.2017r.

Organizatorzy konkursu: Joanna Kowalewska, Ewa Tarnawczyk, Agata

Sokólska, Marta Gołosko, Anna Więsław

 Skład jury:

* p. dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 4 w Białymstoku

* rodzic z grupy 8

* rodzic z grupy 9

Dostarczono 70 wytworów z warzyw i owoców. Wszystkie prace zostały nagrodzone.

Jury przyznało: 15- I nagród, 23- nagrody, 32- wyróżnienia

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy !!!

bty bty bty bmd