,,Jarzynowa Ciuciubabka”- rodzinny konkurs plastyczny rozstrzygnięty

Organizatorzy konkursu: Joanna Kowalewska, Agata Sokólska, Ewa Tarnawczyk, Karolina Krasińska.

Wpłynęło 43 prace. Wszystkie zostały nagrodzone.

W skład jury: p. dyrektor i przewodnicząca Rady Rodziców.

I miejsce- 3 dzieci

II miejsce- 2 dzieci

III miejsce- 7 dzieci

Nagrody: 14 dzieci

Wyróżnienia: 17 dzieci

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!!!