Lekcja historii w Muzeum Historycznym

W marcu w ramach projektu „Przedszkolaki odkrywają świat” udaliśmy się do Muzeum Historycznego w Białymstoku na lekcję historii. Poznaliśmy legendę
o księciu Gedyminie oraz historię Białegostoku za czasów Jana Klemensa Branickiego w oparciu o widowisko multimedialne „Wersal Północy”. Teraz już wiemy jak wygląda herb Białegostoku, znamy też elementy uzbrojenia rycerza oraz barokowe stroje szlachcica i szlachcianki.
To była ciekawa lekcja patriotyzmu lokalnego!