POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO pn.: „ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH” sygn.: ZP-5/PS4/18

POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

pn.: „ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH”

sygn.: ZP-5/PS4/18

termin złożenia ofert: 21.05.2018 r. godz.: 08:29

załączniki:

4. SIWZ – ZP-5_PS4_18

4. zestawienie ilościowo-wartościowe do formularza ofertowego – ZP-5_PS4_18

4a. Formularz ofertowy – ZP-5_PS4_18

4b. Oświadczenie – ZP-5_PS4_18

4c. Istotne postanowienia umowy – ZP-5_PS4_18

4d. Oświadczenie o wycofaniu oferty – ZP-5_PS4_18

link:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b2261e3f-eb47-423a-b055-5dc5741fcfa8

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
pn.: „ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH”
sygn.: ZP-5/PS4/18
 
załącznik:

 

PYTANIE DO SIWZ WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ

8. Odpowiedź na pytanie – ZP-5_PS4_18

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

9. ZMIANY II SIWZ – ZP-5_PS4_18

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

10. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

link:  https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/7b857243-6ae3-486f-8be3-18021706a271

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

13. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – ZP-5-PS4-18

 

Informacja z otwarcia ofert

https://serwer2153713.home.pl/wp-content/uploads/2018/06/18.-Publ.-Zawiadomienie-o-wyborze-ofert-ZP-5_PS4_18.pdf