Postępowanie przetargowe „Realizacja zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe dzieci w wieku przedszkolnym”

Postępowanie przetargowe
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Realizacja zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe dzieci w wieku przedszkolnym
sygn.: ZP-72/PS4/UE/19
termin złożenia ofert: 26.11.2019 r. godz.: 08:25