PRZEDSZKOLAKI ODKRYWAJĄ ŚWIAT

 

Rekrutacja na bezpłatne zajęcia dla dzieci

 

Informujemy, że w terminie od 3 września 2019 r. do 11 września 2019 r.

prowadzona będzie rekrutacja na bezpłatne zajęcia realizowane w ramach projektu

„Przedszkolaki odkrywają świat”, nr RPPD.03.01.01-20-0202/16:

 

 • Easy English! – zajęcia z języka angielskiego,
 • Matematyka na co dzień – zajęcia matematyczne,
 • Zajęcia taneczne,
 • Spotkania z nauką – warsztaty, pokazy laboratoryjne, zabawy badawcze,
 • Wycieczki i zajęcia organizowane poza przedszkolem.

 

Ponadto osoby chętne będą miały możliwość udziału w kołach zainteresowań:

 • Mały konstruktor – zajęcia rozwijające umiejętności manualno – techniczne (zapisy: 3-latki),
 • Przedszkolni naukowcy – zajęcia rozwijające zainteresowania badawcze i otaczającym światem (zapisy: 4-latki),
 • Komputerowy świat Przedszkolaka – zajęcia informatyczne (zapisy: 5-latki),
 • W królestwie szachów – nauka gry w szachy (zapisy: 6-latki).

 

Warunkiem udziału ww. zajęciach jest zapoznanie się z Regulaminem projektu oraz wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego w Sekretariacie lub bezpośrednio do nauczycielek prowadzących grupę.

 

 

Informacja o rekrutacji rodziców/opiekunów prawnych dziecka uczęszczającego do Przedszkola Samorządowego nr 4 w Białymstoku do projektu „Przedszkolaki odkrywają świat”, nr RPPD.03.01.01-20-0202/16

 

Informujemy, że w terminie od 3 września 2019 r. do 11 września 2019 r.

planowana jest rekrutacja na warsztaty pn.

 

Kształtowanie kompetencji kluczowych: emocjonalnych, społecznych, poznawczych u dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

 

Cel warsztatów: wspieranie dzieci w wieku przedszkolnym w rozwijaniu kompetencji kluczowych

 

Zasady organizacji warsztatów:

 1. Planowany termin realizacji: wrzesień – październik 2019 r.
 2. Czas trwania warsztatów: 8 godzin dydaktycznych / 2 dni x 4 godziny dydaktyczne.
 3. Godziny realizacji: od 16.00 do 20.00.
 4. Miejsce realizacji: Przedszkole Samorządowe nr 4 w Białymstoku, ul. Sokólska 2, Białystok.
 5. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

 

Wszelkie dokumenty oraz informacje na temat projektu dostępne są na stronie internetowej Przedszkola, a także w Sekretariacie.

Uzupełnione formularze należy składać w Sekretariacie lub bezpośrednio do nauczycielek prowadzących grup.

Załączniki:

formularz zgłoszeniowy rodzic_opiekun

formularz zgłoszeniowy_dzieci — rekrutacja uzupełniająca_

formularz zgłoszeniowy_dzieci_

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA_