Realizacja usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia warsztatów

Postępowanie przetargowe 

 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

                          „ Realizacja usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia warsztatów dla kadry pedagogicznej oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego nr 4 w Białymstoku lub Przedszkola Samorządowego nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku lub Przedszkola Samorządowego nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku ”

                      termin złożenia ofert: 06.09.2019 r. (PIĄTEK) godz. 08.29

 

załączniki:

 

Link do UZP:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=55681557-be34-4225-9a2a-b101ac2bcc56