Rekomendacje dyrektora przedszkola w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa.

Jak zapobiegać wirusom?

Prosimy o zapoznanie się  z materiałami udostępnionymi przez Główny Inspektorat Sanitarny.

 

Rekomendacje dyrektora przedszkola w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa.

 

Rodzicu:

  • przestrzegaj podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
  • koniecznie rozmawiaj ze swoim dzieckiem na temat zasad higieny;
  • nie posyłaj przeziębionego i chorego dziecka do przedszkola;
  • jeśli nie miałeś kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
  • nie bierz udziału w wycieczkach do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa;
  • osoby, które wróciły z terenów występowania koronawirusa i mają objawy grypopodobne, zobowiązane są bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego
  • rodzicowi dziecka do 8. roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola, żłobka lub szkoły należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
  • sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku Legionowa 8, tel.85 740 8540.

W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia  lub poinformuj o jej działaniu innych – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

 

Jolanta Kalinowska

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 4

w Białymstoku