UWAGA !!!

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4
W BIA
ŁYMSTOKU

ul. Sokólska 2

promujące aktywność twórczą wychowanków

ogłasza nabór dzieci w wieku 3 – 6 lat
na nowy rok szkolny 2018/2019

Zapisów dzieci można dokonać w dniach:

01.03.2018r. – 09.03.2018 r.

w kancelarii przedszkola w godz. 7.30 -15.30

ZAPRASZAMY PRZYSZŁE PRZEDSZKOLAKI

NA DNI OTWARTE

Proponujemy:

01 MARCA 2018, w godz. 15:30 – 16:30
W krainie Smyka każdy bryka”- zabawy muzyczno – ruchowe.
„Jestem sobie przedszkolaczek” – zabawy integracyjne.

02 MARCA 2018, godz. 15.30 – 16.30
„Wesoły pociąg” – zabawy muzyczno – ruchowe.

Kaprysy przedwiośnia” – zabawy muzyczno – plastyczne.

Gwarantujemy dobrą zabawę!