UWAGA – REKRUTACJA !!! – aktualizacja wpisu z dnia 13.03.2020 r.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy o wynikach rekrutacji do Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Białymstoku na rok szkolny 2020/2021

Listy znajdują się w zakładce O nas – rekrutacja

Szanowni Państwo

Listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

oraz wszelkie informacje o kolejnych etapach

postępowania w ramach rekrutacji do

Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Białymstoku

na rok szkolny 2020/2021 znajdują się w zakładce

O nas- Rekrutacja.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

W związku z koniecznością zminimalizowania zagrożenia epidemiologicznego pobranie oraz złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie do Przedszkola Samorządowego Nr 4 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów prosimy pobierać i dostarczać  wyłącznie w terminie od 16.03.2020r. do 24.03.2020r. w godz. od 8.00 do 15:30 dnia 25.03.2020 r. w godz. 8.00 – 15.00

• Wszelkie informacje dot. rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 można uzyskać na stronie internetowej www.bialystok.pl

•Wnioski o przyjęcie do przedszkola należy dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.

Dopuszczalne formy składania wniosku wraz z załącznikami (po uprzednim wypełnieniu w formie elektronicznej na stronie: nabor.um.bialystok.pl):

- wysłanie skanu wniosku i skanów pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki, po uprzednim wypełnieniu. Adres mailowy i numer telefonu placówki: ps4@um.bialystok.pl, tel. 85 65 27 097 ;

- wypełnienie w formie elektronicznej na stronie: nabor.um.bialystok.pl , wydrukowanie, podpisanie oraz dostarczenie do przedszkola wraz ze wszystkimi oświadczeniami i dokumentami w zamkniętej kopercie;

• Składanie wniosków w wersji papierowej (komplet dokumentów- czyste druki można pobrać w budynku przedszkola):
- wypełniony ręcznie wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć do placówki pierwszego wyboru, w zamkniętej kopercie i wrzucić do pojemnika znajdującego się w przedsionku wejścia głównego do przedszkola
Uwaga – proszę nie wypełniać papierowego wniosku w przedszkolu.

• Na ewentualne pytania odpowiedzą Państwu pracownicy przedszkola telefonicznie 85 652 70 97 w godz. od 8.00 do 15.30.

ZASADY
DOTYCZĄCE POBRANIA ORAZ ZŁOŻENIA WNIOSKU
O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 4

1. Wchodzimy do budynku przedszkola wyłącznie do korytarza.
2. We wniosku o przyjęcie do przedszkola prosimy o wpisanie koniecznie adresu e-mail w celu potwierdzenia przez przedszkole wpłynięcia wniosku.
3. Wnioski rekrutacyjne wraz z oświadczeniami i dokumentami należy dostarczyć w zamkniętych kopertach.
4. Wnioski rekrutacyjne prosimy wrzucać do pojemnika: WNIOSKI REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021.
5. Nie wypełniamy wniosku w budynku przedszkola.

 Wniosek należy wypełnić w formie elektronicznej na stronie: nabor.um.bialystok.pl
(proszę pamiętać o wydrukowaniu wniosku oraz załączników i ich podpisaniu)

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zamieszczone są w poniższym linku:

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się 16 marca 2020 roku