WAŻNE !!! DRODZY RODZICE

WAŻNE!!!
Drodzy Rodzice
W związku ze zmianą wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej
i innych form wychowania przedszkolnego, opracowywane są aktualizacje dotyczące procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązujących na terenie placówki..
PROSIMY SPRAWDZAĆ NA NASZEJ STRONIE INFORMACJE W ZAKŁADCE
AKTUALNOŚCI