WIRUSOOCHRONA

Nasze Przedszkole wzięło udział w wojewódzkiej akcji informacyjno – edukacyjnej pt. „Wirusoochrona” organizowanej przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Białymstoku. W związku z tym w grupach zostały przeprowadzone specjalne zajęcia, mające na celu:

  • wzbogacenie u dzieci postawy prozdrowotnej
  • przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń oraz nawyków higieniczno-zdrowotnych

Nasze przedszkolaki wiedzą jak ważne jest prawidłowe mycie rąk. Znają zasady zdrowego stylu życia – prawidłowe odżywianie, aktywność fizyczna (w tym dostosowanie ubrania do warunków pogodowych w czasie przebywania na świeżym powietrzu). Podczas zajęć zwrócono też uwagę na rolę szczepień ochronnych jako formy zapobiegania rozprzestrzenianiu się wielu chorób zakaźnych. Zajęcia zainspirowały dzieci do wielu prac plastycznych. Przedszkolaki oglądały również ciekawe prezentacje multimedialne, nauczyły się piosenki o wirusach. Podczas zajęć były wykorzystane również roboty edukacyjne – ozoboty oraz elementy kodowania.