Wojewódzki Konkurs literacki dla dzieci i rodziców pt. Bajka na dobranoc

W lutym 2015 Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Białymstoku ogłosiło Wojewódzki Konkurs literacki dla dzieci i rodziców pt.

„Bajka na dobranoc” objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku

 god

Cele konkursu:

– rozwijanie zdolności literackich dzieci i rodziców

– pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej

– kształtowanie właściwych postaw moralnych

– zachęcanie do wspólnego spędzania czasu dzieci i rodziców

– rozwijanie zainteresowań książką

Warunkiem uczestnictwa w konkursie było nadesłanie na adres naszej placówki tekstów bajek

w terminie do 28 lutego 2015r. W konkursie mogły brać udział dzieci w wieku 4-7 lat wraz z rodzicami, zgłoszeni przez placówki oświatowe.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na portalu Bliżej Przedszkola oraz na stronie internetowej naszego przedszkola ps4.bialystok.pl do 15 marca 2015r,  laureaci zostaną powiadomieni mailowo.

Oceny nadesłanych prac dokona jury. Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy, nagrody oraz  książeczki ze zbiorami nagrodzonych bajek.

Osoby odpowiedzialne:

Ewa Szewczul

Anna Topolewicz

Monika Wysocka

Joanna Żarniewska